Chuyển làn đường sao đúng luật?

Theo quy định tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về sử dụng làn đường như sau:
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Chuyển làn đường sao đúng luật? ảnh 1

Trong trường hợp, tại các tuyến đường có phân làn đường dành cho từng loại phương tiện, nếu tại làn đường dành cho xe mô tô, xe máy đã bị phương tiện ô tô chiếm dụng thì người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy được phép chuyển làn đường để vượt theo quy định nhưng trước khi chuyển làn đường phải quan sát và bảo đảm an toàn mới được vượt, sau khi vượt phải điều khiển phương tiện di chuyển trở lại làn đường dành cho xe mô tô, xe máy.