CMND hết hạn sử dụng, bị từ chối công chứng?

Công chứng viên yêu cầu mẹ tôi cấp đổi CMND mới thì họ mới công chứng trong khi giấy hồng đứng tên mẹ tôi vẫn ghi số CMND cũ. Việc từ chối này có đúng luật không?

Nguyen Thi Tuyet Hoa (nguyenthituyethoa_xuan…@gmai.com)

Ông NGUYỄN HỒ PHƯƠNG VINH, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 (TP.HCM), trả lời: Căn cứ vào quy định tại Điều 40 của Luật Công chứng năm 2014 thì khi yêu cầu công chứng người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Đồng thời theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA ngày 26-9-2013 của Bộ Công an về CMND thì CMND là một loại giấy tờ tùy thân và có giá trị sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, trường hợp CMND của mẹ bạn hết hạn 15 năm (kể từ ngày cấp) thì sẽ không còn giá trị sử dụng khi ra công chứng. Việc công chứng viên từ chối công chứng cho mẹ bạn là đúng luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm