Có được làm sơ yếu lý lịch cá nhân ở nơi tạm trú?

Tôi ở Huế, vào TP.HCM làm việc. Khi đi xin việc, tôi có thể làm sơ yếu lý lịch tại TP.HCM được không hay phải về tận nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm?

Bạn đọc Lê Nga (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến ĐạtĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Hiện nay các đơn vị tuyển dụng lao động thường yêu cầu người đi xin việc phải cung cấp bản sơ yếu lý lịch có chứng thực của chính quyền địa phương. Mục đích là xác nhận về thông tin của một cá nhân đã khai trong bản sơ yếu lý lịch.

Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 quy định: Việc chứng thực chữ ký cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 23 đã nêu rõ việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Ngoài ra, người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất và phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực.

Do đó, lý lịch cá nhân có thể được chứng thực tại nơi có thẩm quyền chứng thực, không cần thiết phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm