Có được nhờ người khác đi nhận xe vi phạm giao thông?

Hỏi:
Tôi có vi phạm giao thông và xe mô tô đã bị CSGT lập biên bản tạm giữ. Đến ngày hẹn lên giải quyết thì tôi phải đi công tác xa. Xin hỏi, tôi có thể nhờ anh ruột tôi mang theo hộ khẩu gia đình lên để làm thủ tục nhận lại xe được không?
(lychitambalua@...)
Trả lời:
Theo Điều 9 về Trình tự, thủ tục trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ của Thông tư 47/2014/TT-BCA quy định:
Việc trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải có quyết định trả lại bằng văn bản của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ.
Khi trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, người được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện tiến hành các thủ tục sau:
- Kiểm tra quyết định trả lại; kiểm tra chứng minh nhân dân và giấy tờ khác có liên quan của người đến nhận.
Người đến nhận lại tang vật, phương tiện phải là người vi phạm có tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính đã được ghi trong quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nếu những người nêu trên ủy quyền cho người khác đến nhận lại tang vật, phương tiện thì phải lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- Yêu cầu người đến nhận lại tang vật, phương tiện đối chiếu với biên bản tạm giữ để kiểm tra về tên, số lượng, đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, số máy, số khung, dung tích (nếu có), tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ dưới sự chứng kiến của cán bộ quản lý.
Như vậy, bạn phải trực tiếp đến để làm thủ tục nhận xe. Nếu nhờ người khác đến nhận xe bạn phải lập văn bản ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm