Có nên xem khởi nghiệp là một nghề?

Sáng 18-7, tại Hà Nội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án “Hỗ trợ Học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; phối hợp đào tạo nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

Đề án “Hỗ trợ Học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Bên cạnh đó, cũng tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp vàn tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Các đơn vị ký kết hợp tác triển khai Đề án .

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đặt câu hỏi: Có nên xem khởi nghiệp là một nghề hay không?

Theo bà Hà Giang, hiện nay ở nước ta chưa hề có giáo trình, bộ môn về nghề khởi nghiệp, bởi vậy các bạn trẻ, doanh nhân đều chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của doanh nhân thế giới, Việt Nam bằng bài học kinh nghiệm. Đào tạo cần nhìn nhận nghề khởi nghiệp, thực sự đóng góp cụ thể hóa vào phong trào khởi nghiệp trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp.

“80% tất cả các công ty và các bạn trẻ khởi nghiệp không có hội được sinh nhật công ty lần thứ nhất và càng không có cơ hội sinh nhật công ty lần thứ 2”, bà Hà Giang nêu thực tế.

Để đạt được hiệu quả đề án, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm. Tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp", hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hàng năm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng kinh phí dự kiến cho đề án lên đến gần 120 tỉ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hoá là gần 50%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm