Những thách thức cho thanh niên khi mới khởi nghiệp

Những thách thức cho thanh niên khi mới khởi nghiệp

(PLO)-  Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, thanh niên còn gặp nhiều thách thức, hạn chế như thiếu nền tảng kiến thức tổng quát, thiếu hiểu biết pháp luật liên quan đến kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ
Cô trò sản xuất giấy từ những… cây chuối

Cô trò sản xuất giấy từ những… cây chuối

(PLO)- Từ thân cây chuối bị chặt bỏ đi, năm cô trò đã biến chúng thành nguyên liệu để tạo ra giấy và nhanh chóng huy động đầu tư được hơn 300 triệu đồng cho việc phát triển nhà máy giấy.