Cơ quan báo chí vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động 1 năm

Về mức xử phạt hành chính, theo Cục Báo chí (Bộ TT&TT), mức phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể có điều chỉnh tăng theo quy định chung. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Quy định mới bổ sung một số hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt nếu để xảy ra những việc như cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí…

Những nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Nghị định mới nêu rõ: “Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung. Trong đó có mức tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ một đến 12 tháng, đình chỉ hoạt động có thời hạn từ một đến 12 tháng…”.

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai của công dân, doanh nghiệp.