Có tình trạng tác động làm hạn chế đến kết quả, nội dung giám sát

(PLO)- Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp tại TP còn chưa thực sự bài bản, nhiều nội dung giám sát còn chung chung, thiếu cụ thể… vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Sáng 12-5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo cho biết, các ý kiến tại hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Có cán bộ nhận thức chưa đúng về giám sát, phản biện

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết qua đánh giá thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội từ khi ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội đã cho thấy nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Qua tám năm, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đáng chú ý, Trung ương đã ban hành cơ chế, bố trí cán bộ, kinh phí, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Nhiều nội dung vướng mắc trong tổ chức thức hiện cũng được khắc phục.

Ông Dũng nhìn nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp đã có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp cách làm giám sát, phản biện xã hội.

“Phối hợp giám sát giữa mặt trận với các tổ chức chính trị- xã hội, giữa mặt trận với Quốc hội và HĐND gắn kết hơn, khắc phục sự trùng chéo”- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhìn nhận.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể - chính trị xã hội, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân ngày càng được thể hiện rõ nét.

Qua đó góp phần quan trọng vào đổi mới nội dung, phương thức hạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, thúc đẩy thực hiện dân chủ, tăng sự đồng thuận xã hội, niềm tin của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết hoạt động giám sát thời gian qua có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết hoạt động giám sát thời gian qua có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: THANH TUYỀN

Tuy vậy, ông Nguyễn Hữu Dũng nhìn nhận hoạt động giám sát, phản biện xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra việc thực hiện; còn có nhận thức chưa đúng, chưa đủ về giám sát, phản biện xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn biểu hiện khoán trắng hoặc tác động làm hạn chế đến kết quả, nội dung giám sát, phản biện xã hội. Cán bộ làm công tác còn mỏng, phân công lồng ghép, kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, chưa ngang tầm nhiệm vụ.

"Công tác tổ chức còn lúng túng, nhiều nơi còn thụ động trông chờ sự chỉ đạo của cấp ủy và đề xuất của cơ quan nhà nước…”- ông Dũng nói.

Hoạt động giám sát tại TP.HCM còn nể nang, ngại va chạm

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết từ năm 2013 đến 2021, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tại TP.HCM đã tổ chức giám sát 20 nội dung với 3.236 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất.

Qua đó, phát hiện những vấn đề còn hạn chế để kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh và có giải pháp khắc phục; nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi.

Cùng đó, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã kiến nghị chính quyền xử lý nhiều vi phạm, góp phần hạn chế các tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao thông, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách. Hoạt động giám sát đã giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách pháp luật.

Tuy vậy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp tại TP chưa thực sự bài bản, chưa thể hiện đầy đủ quyền lực của nhân dân, nhiều nội dung giám sát còn chung chung, thiếu cụ thể… vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

“Nhiều đề xuất, kiến nghị của mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong quá trình giám sát, phản biện và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng”- ông cho hay.

Theo ban Dân vận Thành ủy, nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa dành sự quan tâm đúng mức trong hoạt động giám sát, phản biện; vẫn còn lúng túng trong lãnh đạo, định hướng hoạt động giám sát; tính chủ động và năng lực giám sát, phản biện còn chưa cao, thiếu kiến thức chuyên ngành.

Để công tác giám sát, phản biện đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng phải tập trung vào việc tạo kênh thông tin và tương tác nhiều chiều để người dân có thêm kênh thông tin, phản ánh, hiến kế.

Đặc biệt là tiếp nhận các phân tích, đánh giá, đề xuất từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu; cụ thể hóa các quy định về hoạt động giám sát của Mặt trận; hình thành các mô hình giám sát, phản biện xã hội, qua đó xây dựng thành quy định khung đưa vào nội dung bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thông qua Đề án 06 về Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021- 2030.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết Ban Thường vụ Thành uỷ TP đã ban hành Chỉ thị 13/2021 về lãnh đạo thực hiện Đề án 06 liên quan đến nội dung này. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết Ban Thường vụ Thành uỷ TP đã ban hành Chỉ thị 13/2021 về lãnh đạo thực hiện Đề án 06 liên quan đến nội dung này. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ đó, Ban Thường vụ Thành uỷ TP đã ban hành Chỉ thị 13/2021 về lãnh đạo thực hiện Đề án 06. "Đây là văn bản quan trọng, là cơ chế để hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh" - bà Lệ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm