Công an cả nước đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019, theo lệnh của bộ trưởng Bộ Công an, các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch đã đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết nguyên đán 2019 và các sự kiện lớn của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện tại địa bàn cơ sở; chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

Trước đó, ngày 14-11, Bộ Công an ban hành Điện số 481/ĐK-HT chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.