Công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài ngày càng nhiều

Thông tin trên được ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đưa ra tại Hội nghị phổ biến thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự diễn ra ngày 20-8 tại Hà Nội.

Công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài ngày càng nhiều ảnh 1
Ông Davia Knight, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Theo ông Vũ Việt Anh, số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng nhiều và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có 4,5 triệu người. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, học tập cũng có xu hướng gia tăng, với trên 80.000 lao động nước ngoài tính đến hiện nay.

Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư. Trong đó, hợp tác quốc tế là cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di cư.

Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức. Đây là Hội nghị đầu tiên mà Bộ Ngoại giao triển khai trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về Thỏa thuận GCM trên toàn quốc trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ biến nội dung của Thỏa thuận đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan.

Việt Nam đã thông qua Thỏa thuận GCM vào tháng 12-2018 và hiện nay đang tích cực xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam.

Thông qua Hội nghị này, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức liên quan sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề di cư quốc tế, nội dung của Thỏa thuận cũng như mối liên hệ giữa di cư với các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững. Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan liên quan cùng nhau rà soát, đánh giá các vấn đề chính sách di cư quốc tế để từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận GCM phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.