Công dân Việt Nam sẽ được cấp danh tính điện tử

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 34/2021 quy định về định danh, xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL CCCD và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh.

Có giá trị tương đương CCCD, hộ chiếu

Theo quyết định, danh tính điện tử là tập hợp dữ liệu số trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL CCCD và CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh, cho phép xác định duy nhất một cá nhân trên môi trường điện tử.

Danh tính điện tử được cấp cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài. Trong đó, danh tính điện tử công dân Việt Nam bao gồm các thông tin như số định danh cá nhân; họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và vân tay.

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) thông qua ứng dụng ĐDĐT do Bộ Công an xây dựng và vận hành. Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản ĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Việc lựa chọn sử dụng mức độ của tài khoản ĐDĐT do bên sử dụng dịch vụ quyết định. Có hai mức độ của tài khoản ĐDĐT. Trong đó, tài khoản ĐDĐT ở mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do bên sử dụng dịch vụ quyết định.

Khi công dân đăng ký tài khoản ĐDĐT, hệ thống định danh và xác thực điện tử so sánh, đối chiếu tự động thông tin công dân kê khai với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, nếu trùng khớp thì tạo lập tài khoản ĐDĐT.

Danh tính điện tử sẽ được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: PHÚC BÌNH

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia dịch vụ công

Cũng theo quyết định, việc sử dụng tài khoản ĐDĐT được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do cơ quan quản lý cổng dịch vụ công quyết định.

Cá nhân đăng ký ĐDĐT, có tài khoản ĐDĐT cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ, thông tin đã cung cấp cho cơ quan chức năng để tạo tài khoản ĐDĐT. Người được cấp phải quản lý, bảo mật thông tin tài khoản ĐDĐT, không được cho người khác sử dụng tài khoản ĐDĐT của mình, đảm bảo sử dụng tài khoản ĐDĐT an toàn.

Trước đó, vào tháng 5-2021, Bộ TT&TT lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong tờ trình, bộ này cho biết việc định danh và xác thực các cá nhân hiện nay chủ yếu dựa vào phương thức truyền thống, đó là dựa trên một số giấy tờ đã được quy định như CMND/CCCD, hộ chiếu.

Trong khi đó, đối với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thì chưa có các quy định tương tự, chưa có phương thức để định danh và xác thực các cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch điện tử.

Việc quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ định danh và xác thực điện tử sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc đăng nhập hệ thống và tham gia dịch vụ công trực tuyến, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử. Việc này cũng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử. 

Có hai mức độ của tài khoản định danh điện tử

Ở mức độ 1, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Ở mức độ 2, tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL CCCD hoặc CSDL quốc gia về xuất nhập cảnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm