Công tác kiểm tra Đảng cần thực hiện thường xuyên

Do đó, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có chương trình, kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát hằng năm. Khi có vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kịp thời xem xét và xử lý nghiêm minh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16-10) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 16-10.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đến khâu luân chuyển, sử dụng. Tại buổi lễ trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao huân chương Độc lập hạng Nhì tặng ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và huân chương Độc lập hạng Ba tặng ông Nguyễn Công Ngọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

PL