Công ty Cấp thoát nước Bến Tre chưa chi thưởng vượt khung

Theo ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, bản dự thảo lương thưởng báo chí nêu đúng là có sai sót. Số tiền thưởng ghi nhầm hằng tháng là khoản tính tiền thưởng cả năm. “Tuy vậy, bảng lương này chưa được HĐQT công ty thông qua nên chưa thể thực thi và đến nay chưa ai nhận khoản tiền thưởng này” - ông Trọng thông tin.

Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, cho biết thêm bảng tiền lương được xây dựng để trình HĐQT thông qua trong cuộc họp ngày 19-5. Ngày 20-4, kế hoạch này được đăng tải trên hệ thống thông tin nội bộ của công ty nhưng đến ngày 2-5 thì công ty phát hiện có sai sót nên đã điều chỉnh. “Bản kế hoạch lao động tiền lương này đã được điều chỉnh và không có chuyện ban giám đốc công ty và thành viên HĐQT đã lãnh số tiền thưởng khủng hằng tháng” - bà Phượng khẳng định.

Bà Phượng thông tin thêm, tiền thưởng ghi trong kế hoạch là khoản tính dựa theo mức lương hằng tháng của mỗi cán bộ, viên chức nhân cho 1,5 tháng lương thưởng/năm. Đây là tổng số tiền thưởng cả năm. Tuy nhiên, do cán bộ công ty ghi nhầm vào khung tiền thưởng hằng tháng, bà Phượng sơ ý không kiểm tra nên đã ký dẫn đến có sự hiểu nhầm. “Số tiền thưởng nêu trên đến cuối năm nếu công ty hoàn thành nhiệm vụ, mỗi cá nhân cũng chỉ được nhận 90% chứ không có chuyện chi thưởng theo từng tháng” - bà Phượng nói.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.