Đã dẹp khối bê tông nguy hiểm trên đường

Khối bê tông có sắt nhọn tua tủa xung quanh, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông trên đường, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người khiếm thị.

Sau khi báo đăng, khối bê tông đã được công nhân vệ sinh dẹp bỏ, đảm bảo an toàn cho người dân (ảnh phải).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm