Đà Nẵng: 8 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng chịu tác động bởi hai đợt dịch COVID-19 nên kinh tế năm 2020 không thể duy trì được mức tăng như những năm trước. 

Theo UBND TP Đà Nẵng, quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 101.233 tỉ đồng (năm 2019 đạt 110.792). GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,16 triệu đồng (3.678 USD) giảm 10,2% so với năm 2019.

Dự kiến đến cuối năm 2020, TP hoàn thành đạt và vượt 3/11 chỉ tiêu đề ra, có 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch, trong đó có các chỉ tiêu chính như : Tổng sản phẩm xã hội (GRDP); Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và Tổng vốn đầu tư phát triển.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 21.742 tỉ đồng, đạt 70,3% dự toán HĐND TP giao. 

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2020 ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, đạt 34,3% kế hoạch (giảm 62,6% so với năm 2019). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng, đạt 52,6% kế hoạch (giảm 40,7%).

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh kinh tế khá ảm đạm của Đà Nẵng là từ đầu năm đến ngày 15-11-2020, TP đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án và quyết định chủ trương đầu tư cho sáu dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.373 tỉ đồng (gấp 1,9 lần về vốn so với cùng kỳ 2019) và 13 dự án trong nước trong các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao tổng vốn đầu tư trên 1.254 tỉ đồng (gấp 1,47 lần so với cùng kỳ).

Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

(PLO)- Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa hết sức tích cực, tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ nền kinh tế, góp phần nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư quốc tế.