Đà Nẵng chính thức ‘mở màn’ tinh giản biên chế

Ngày 23-7, TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế dưới sự chủ trì của ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Theo kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng, việc này nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Đồng thời, thu hút những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội; tiết kiệm giảm chi thường xuyên và cải cách tiền lương.

TP sẽ tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức các cơ quan đơn vị. Chỉ thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà các tổ chức tư nhân không thể thực hiện và thực hiện không hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

Đà Nẵng chính thức ‘mở màn’ tinh giản biên chế ảnh 1
Đà Nẵng chính thức triển khai việc tinh giản biên chế (ảnh: Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng). Ảnh: Lê Phi

TP xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2020 chuyển đổi cơ chế hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế chính sách nhà nước đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn. Đảm bảo không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.Các cơ quan điện phương đơn vị tuyển dụng CBCCVC mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc.

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, TP khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa. Thay thế việc trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Giảm dần viên chức làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giám dục mầm non, phổ thông công lập chuyển sang hình thức hợp đồng lao động.

Đà Nẵng chính thức ‘mở màn’ tinh giản biên chế ảnh 2

Trong khi đó theo ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, việc tinh giản biên chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Đảm bảo chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình và đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời đầy đủ. TP sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc Thành ủy, UBND TP quản lý đến công tác tại các cơ quan hành chính (trừ các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định và được Chủ tịch UBND TP đồng ý).

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế là các cơ quan, tổ chức đơn vị trực thuộc Thành ủy, UBND TP quản lý. Hiện TP Đà Nẵng chính thức bắt tay vào việc tinh giản biên chế này.