Đà Nẵng: 'Ngâm' hồ sơ đất của dân sẽ bị đuổi việc

Sáng 24-11, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực tham nhũng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu toàn bộ nhân viên tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện tiến hành rà soát, đánh giá đầy đủ hồ sơ của công dân chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để báo cáo, đề xuất giám đốc các chi nhánh kiểm tra, xử lý theo quy định.

Phát hiện tình trạng ngâm hồ sơ là đuổi việc chứ không luân chuyển vị trí công tác. Ảnh: LÊ PHI.

Sau khi rà soát, báo cáo hồ sơ chưa giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu các nhân viên tại chi nhánh phải viết bằng cam kết không còn lưu giữ hoặc không còn ghim hồ sơ của công dân.

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng đăng ký đất đai định kỳ hằng tháng.

Theo đó, Phòng hành chính-tổng hợp sẽ có trách nhiệm tổng hợp số lượng hồ sơ tồn đọng, tham mưu cho giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP xử lý kỷ luật hoặc buộc thôi việc đối với trường hợp phát hiện còn ghim, giữ hồ sơ chưa giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ký bảng cam kết nêu trên.

Được biết sau khi phát hiện các trường hợp nói trên thì kiên quyết phải buộc thôi việc chứ không được áp dụng hình thức luân chuyển vị trí công tác. Yêu cầu giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm