Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO)- Sáng 25-1, trước giờ bắt đầu phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6
Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8
Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 9
Lực lượng tiêu binh triển khai đội hình trên quảng trường Ba Đình, sáng 25-1. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10
Đội nghi lễ triển khai đội hình trên quảng trường Ba Đình, sáng 25-1. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 11
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Son, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 12

Đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 13
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Son, Hà Nội. Ảnh: TTXVN