Truyện Lục Vân Tiên lên lịch 2019

Truyện Lục Vân Tiên lên lịch 2019

(PLO)- Bộ lịch được làm trong hai năm với 365 bức tranh minh họa sinh động và 365 khổ thơ được chọn trích từ 2.080 câu thơ ở truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu.