Từ khóa:

#Đắk Lắk
Tìm thấy 1480 kết quả
Voi Khăm Sen trong mô hình du lịch thân thiện. Ảnh: YV

Đắk Lắk thí điểm chăn thả voi nhà

(PLO)- Đối với các quản tượng thả voi trong thời gian thí điểm chăn thả voi nhà phải có cam kết, chịu trách nhiệm chính nếu để voi của mình hủy hoại rừng.