Đánh giá tồn tại, khuyết điểm về phòng chống tham nhũng trong quân đội

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đề án Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo tại hội thảo, Quân ủy Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời xác định xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đánh giá tồn tại, khuyết điểm về phòng chống tham nhũng trong quân đội  ảnh 1

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MOD

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của đại biểu các cơ quan, đơn vị đã tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nhận diện đầy đủ các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Các tham luận cũng phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2021; đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Quân đội giai đoạn 2022 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương Thanh tra Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo Đề án, Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, hội thảo lần này sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Đề án và Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án.

Khi Đề án được thông qua và Quân ủy Trung ương ban hành Kết luận thực hiện Đề án sẽ giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được mục tiêu kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ.

Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng và toàn dân. Đồng thời tạo tiền đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, lành mạnh.

Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Thanh tra Bộ Quốc phòng, Tổ Biên tập khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình, Đề án, Kết luận của Quân ủy Trung ương thực hiện Đề án xin ý kiến Ban Chỉ đạo trước khi trình Quân ủy Trung ương.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.