Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Đồng Tháp khóa XI

Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ hai.

Trong ngày làm việc này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 người.

Trước đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Đồng Tháp khóa XI ảnh 1
Ông Lê Quốc Phong. Ảnh: HD

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo kế hoạch ngày mai (20-10) sẽ công bố kết quả.

Danh sách 51 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI.

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh

2

Đoàn Tấn Bửu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

3

Trương Hoà Châu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Phạm Văn Chuẩn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Thành uỷ Sa Đéc

5

Lê Thành Công

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

6

Phạm Việt Công

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Nguyễn Hữu Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8

Võ Hoàng Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

9

Trần Văn Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

10

Đinh Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Lai Vung

11

Nguyễn Phước Dũng

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh

12

Nguyễn Thuý Hà

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Nguyễn Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Giám đốc Công an tỉnh

14

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Thanh Bình

15

Nguyễn Văn Hiểu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Giám đốc Công an Tỉnh

16

Nguyễn Văn Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh

17

Phan Văn Hợp

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Nội vụ

18

Phạm Việt Kiên

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

19

Dương Hồng Lạc

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chánh Thanh tra Tỉnh

20

Kiều Thế Lâm

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

21

Trần Thanh Liêm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

22

Lê Thị Kim Loan

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

23

Lê Hà Luân

Giám đốc Sở Xây dựng

24

Lê Văn Luận

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

25

Nguyễn Tấn Lực

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành

26

Nguyễn Văn Vũ Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười

27

Đinh Văn Năm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng

28

Phạm Thiện Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

29

Nguyễn Minh Ngọc

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

30

Trịnh Hoàng Phong

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

31

Phan Hữu Phước

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

32

Lê Quốc Phong

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

33

Trần Trí Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

34

Trần Văn Sáu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò

35

Huỳnh Thanh Sơn

Bí thư Huyện uỷ Tam Nông

36

Trần Văn Tám

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ

37

Phan Văn Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

38

Nguyễn Văn Thi

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

39

Nguyễn Phước Thiện

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34

Huỳnh Thị Hoài Thu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh

41

Nguyễn Lâm Thái Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Y tế

42

Nguyễn Ngọc Thương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

43

Phan Văn Thương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh

44

Huỳnh Minh Thức

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh

45

Nguyễn Hùng Tráng

Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự

46

Huỳnh Minh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự

47

Phạm Trung Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

48

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

49

Nguyễn Văn Út

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá X

45

Trần Hoàng Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

51

Cao Thanh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ