Đặt đá khởi công xây Học viện Phật giáo ở TP.HCM

Học viện có diện tích hơn 23,8 ha, được chia thành hai khu chính gồm khu Học viện Phật giáo (hơn 16 ha) và khu trung tâm Phật giáo (gần 6 ha).

Các hạng mục chính gồm khu chánh điện, khu giảng đường và hội thảo với sức chứa hơn 3.000 người, khu hành chính, khu đại thư viện, khu học tập, khu ký túc xá với khoảng 2.000 tăng ni nội trú, khu nhà khách quốc tế 300 phòng, khu bảo tàng Phật giáo và khu bảo tháp xá lợi cao 80 m. Tổng kinh phí cho các hạng mục là 2.000 tỉ đồng.

Theo Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, công trình này sẽ trở thành trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam, là cơ sở đào tạo và tu học nội trú, là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật cho hàng ngàn Phật tử Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.

NT