Từ khóa:

#Đấu giá đất
Tìm thấy 98 kết quả
TP.HCM sẽ sớm đấu giá đất những dự án lớn để làm TOD

TP.HCM sẽ sớm đấu giá đất những dự án lớn để làm TOD

(PLO)- Triển khai nghị quyết 98, Sở GTVT TP.HCM đưa ra Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) với bảy bước và hai giai đoạn, đồng thời cho biết sẽ sớm đấu giá đất dọc những dự án lớn để làm TOD .