Đẩy nhanh hơn kết nối liên thông bộ, ngành

Bộ trưởng Dũng sau khi khái quát các văn bản liên quan đã cho hay: Đến nay 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12-3-2019 đến ngày 4-2-2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản trên trục liên thông, số lượng văn bản gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên vận hành tăng gấp hai lần.

Tháng 6-2019, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được khai trương đã góp phần giảm bớt thời gian của các phiên họp Chính phủ. “Điều này cho thấy sự cải cách trong hoạt động của Chính phủ. Cạnh đó, người dân, doanh nghiệp đã quan tâm, hưởng ứng cũng như ghi nhận kết quả ban đầu của quá trình xây dựng và vận hành cổng dịch vụ công quốc gia” - Bộ trưởng Dũng cho biết.

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, tính đến ngày 5-2, đã có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ, 38/63 địa phương ban hành thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo không cần thiết của bộ, cơ quan, địa phương đã được bãi bỏ; đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều báo cáo có nội dung trùng lặp; tần suất báo cáo đã được giảm; đề cương, biểu số liệu đã được mẫu hóa, làm cơ sở cho việc số hóa, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện báo cáo trên hệ thống điện tử.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc VPCP), cho biết với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Gửi - nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Về hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, VPCP đang phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo… Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các mô hình hệ thống báo cáo, mô hình trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành để bổ sung, hoàn thiện các tính năng của hệ thống, đang thử nghiệm kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin báo cáo của các bộ Tài chính, KH&ĐT, TT&TT...

Dự kiến tháng 3-2020, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ được khai trương.

41.594 là số tài khoản đăng ký vào cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến 5-2-2020. Cạnh đó, hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái.

VPCP và các bộ, ngành, địa phương cũng đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua tổng đài hỗ trợ (18001096).