Đề nghị giảm một loạt phí, có loại giảm trên 80%

Ngày 13-9, Bộ Tài chính công bố dự thảo về cung cấp dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp (DN), trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền.  

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị giảm từ 10% đến 83% đối với từng mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14-11-2016.

Đề nghị giảm từ 10% đến 20% đối với từng mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp như quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 9-11-2016.

Mức thu lệ phí đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký DN, cấp giấy chứng nhận đăng ký DN được đề nghị giảm từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần.

Giảm mức thu phí cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên từ 5.000.000 đồng xuống 4.500.000 đồng/tháng theo Thông tư số 215/2016 ngày 10-11-2016.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm mức thu phí kiểm định đối với tất cả chất chữa cháy, vật liệu, chất chống cháy, trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân, phương tiện cứu người từ 20% đến 50% tùy từng loại phương tiện theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016.

Đề xuất giảm 10% mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016. Giảm mức thu phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm từ 70.000 đồng xuống 30.000 đồng/hồ sơ; giảm mức thu phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm từ 30.000 đồng xuống 25.000 đồng/trường hợp theo Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 9-11-2016.

Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000 đồng/lần/cơ sở. Đối với cơ sở sản xuất khác được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

Mức thu lệ phí đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký DN, cấp giấy chứng nhận đăng ký DN được đề nghị giảm từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần; giảm mức thu phí cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên từ 5.000.000 đồng xuống 4.500.000 đồng/tháng theo Thông tư số 215/2016 ngày 10-11-2016.

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị đối với các bộ, ngành liên quan cắt giảm để hỗ trợ DN, người dân, trong đó đáng chú ý là hai ngành nông nghiệp, y tế và đề nghị sửa đổi hàng loạt các thông tư liên quan về hàng loạt các loại thuế, phí, biểu phí.

Cũng theo bà Mai, các bộ, ngành sớm gửi ý kiến về Bộ Tài chính trước ngày 25-9 để sớm tổng hợp, ban hành thông tư, kịp thời gian báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10-2017.

Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách.

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.