Đề nghị tiếp tục lấy ý kiến 2 dự án luật giao thông

Tại phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp để cho ý kiến về năm dự án luật cùng một số vấn đề khác. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký Quốc thông báo kết luận của phiên họp về dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật GTĐB (sửa đổi) và cho rằng hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng điều kiện để trình QH kỳ họp thứ 10. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát để hoàn thiện tờ trình, báo cáo đánh giá tác động, báo cáo tổng kết cho đầy đủ, toàn diện, tập trung vào các chính sách và nội dung đã được điều chỉnh trong dự thảo Luật.

Kết luận của Ủy ban Thường vụ QH cho rằng nội dung dự thảo luật cơ bản phù hợp nhưng cần rà soát, đối chiếu với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB để bảo đảm tính thống nhất, không để chồng chéo, trùng lặp.

Đối với dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, Ủy ban Thường vụ QH cũng nhất trí bổ sung dự án này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Tuy nhiên, việc tách nội dung GTĐB thành hai luật riêng biệt cần cân nhắc kỹ và xin ý kiến QH tại kỳ họp thứ 10. Trong đó, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị lưu ý thêm một số vấn đề để đảm bảo tính thuyết phục và phân định rõ phạm vi cũng như tính khả thi, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, tại thông báo kết luận này Ủy ban thường vụ QH cũng đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan hữu quan, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm