Đề xuất bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh gas

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016 về kinh doanh khí để trình Chính phủ.

Bỏ quy định điều kiện bồn chứa

Theo tờ trình, Bộ Công Thương đánh giá Nghị định 19 đã có đóng góp tích cực đối với thị trường kinh doanh khí, đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong thời gian qua. Các quy định trong nghị định được đưa ra nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường kinh doanh khí minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng nhằm phát triển thị trường khí tại Việt Nam ổn định và bám sát diễn biến trên thị trường khí quốc tế. Tuy nhiên, sau khi triển khai áp dụng đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập cần phải xem xét, đánh giá tổng thể và hoàn thiện.

Từ thực tế lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan thuộc Bộ Công Thương,… Bộ Công Thương đề xuất  bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh như cơ sở vật chất thuộc quyền sở hữu, số lượng chai chứa LPG. Cụ thể, bỏ quy định điều kiện về bồn chứa khí, chai chứa LPG đối với thương nhân phân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phối khí quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định 19.

Bộ Công Thương cho rằng việc quy định điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 đối với LPG; thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 đối với kinh doanh LPG chai,… như hiện nay là quá lớn.

 Đề xuất bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh gas ảnh 1
Việc bỏ các quy định kinh doanh gas nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Các điều kiện kinh doanh trên dẫn đến việc loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mới vào thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp đã có quá trình đầu tư, hoạt động có hiệu quả. Điều này sẽ gây ra những thiệt hại cho các doanh nghiệp nói trên, mỗi doanh nghiệp sẽ buộc phải đầu tư thêm hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng để đầu tư vào hệ thống bồn chứa, bình gas.

“Việc bỏ các quy định này nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế; Nhà nước không can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, đặc biệt không quy định điều kiện liên quan đến quy mô của doanh nghiệp” - Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Bỏ điều kiện trạm nạp khí

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất bỏ các điều kiện trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phân phối khí.

Bộ Công Thương lý giải, với quy định bắt các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí phải sở hữu cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam là can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp. Mặt khác với quy định này buộc các doanh nghiệp phải đầu tư lớn để xây dựng cầu cảng thuộc sở hữu của mình để tuân thủ các điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước đặt ra điều đó sẽ gây khó khăn và lãng phí doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Theo cơ quan soạn thảo, việc doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự chủ và đi thuê cầu cảng của các doanh nghiệp khác đã có cầu cảng sẵn để tiếp nhận khí từ tàu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình được thuận lợi chứ không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải có cầu cảng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất bỏ loại hình thương nhân phân phối khí, tổng đại lý và đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và thay vào đó dự thảo nghị định sẽ không quy định nhiều tầng nấc như trước đây mà sẽ tinh giản tối đa các loại hình thương nhân kinh doanh khí. Cụ thể, dự thảo nghị định chỉ còn lại các loại hình thương nhân sau: Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; thương nhân sản xuất chế biến khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí và cửa hàng bán lẻ LPG chai.

 

Tăng hậu kiểm để dẹp "cưa tai mài bình"

Để hạn chế tình trạng chiếm dụng trái phép, tranh giành chai LPG; nạn cưa tai mài vỏ chai LPG diễn ra thường xuyên gây mất an toàn, cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của con người khi sử dụng gas, Bộ Công Thương sẽ bổ sung một chương quy định riêng về quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm đối với các thương nhân kinh doanh khí và tăng cường phân cấp cho các lực lượng ở địa phương để kiểm tra giám sát các thương nhân trong việc thực hiện trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động kinh doanh khí, đảm bảo an toàn, tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng.

Công nghiệp TP.HCM tăng trưởng thoát âm

Công nghiệp TP.HCM tăng trưởng thoát âm

(PLO)- Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc, công nghiệp tăng trưởng thoát âm, môi trường kinh doanh cải thiện...giúp kinh tế TP.HCM lấy lại đà tăng trưởng trong quý II-2023.