Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hơn 100 thủ tục hành chính

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, trên cơ sở kết quả nghiên cứu độc lập và ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp (DN), Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, cắt giảm thêm 30 TTHC không cần thiết, sửa đổi bổ sung 60 TTHC. 

Như vậy tổng số TTHC đề nghị đơn giản hóa là 103 (số thủ tục bãi bỏ là 43 TTHC; số đề nghị sửa đổi, bổ sung là: 60 TTHC) trong tổng số 105 TTHC rà soát, đồng thời cũng đề xuất bãi bỏ 11 thủ tục con phát sinh do quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ... của chuỗi TTHC liên quan đến xuất khẩu thủy sản mà chưa được Bộ NN&PTNT thống kê.

Nội dung các phương án đơn giản hóa mà Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung tập trung theo hướng như sau: Thay đổi cơ chế, phương thức quản lý nhằm cắt giảm các TTHC không cần thiết, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho DN.

Các nội dung đơn giản hóa của Bộ NN&PTNT cùng với việc bổ sung những sáng kiến cải cách trong kết quả rà soát độc lập của Bộ Tư pháp sẽ có tác động lớn trong việc tháo gỡ các rào cản trong sản xuất, kinh doanh ngành thủy sản, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội, thách thức của việc hội nhập sâu vào kinh tế thế giới (TPP, ASEAN, FTA,…), cũng như yêu cầu tăng cường sức mạnh nội lực của nền kinh tế.