Đề xuất mới về phí bảo trì chung cư mà người mua nhà cần lưu ý

Bộ Xây dựng đang cho lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đáng chí ý trong Dự thảo lần này Bộ xây dựng đã đề xuất quy định mới liên quan đến kinh phí 2% bảo trì chung cư mà người dân khi đi mua chung cư phải nộp cho chủ đầu tư khoản này.

Theo đó, tại dự thảo tờ trình, Bộ Xây dựng cho biết tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định 99/2015 thì chủ đầu tư phải lập một tài khoản để người mua, thuê mua căn hộ nộp kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư.

Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy có tình trạng chủ đầu tư đã tự ý sử dụng tài khoản này trước khi bàn giao cho Ban quản trị, từ đó dẫn đến khó khăn trong công tác quyết toán, thu hồi kinh phí này để bàn giao sang cho Ban quản trị.

Vì vậy, một số địa phương đề nghị cần quy định rõ trong Nghị định về tài khoản kinh phí bảo trì theo hướng đây phải là tài khoản “đóng”, chủ đầu tư không được sử dụng cho đến khi bàn giao sang cho Ban quản trị.

Do đó, từ thực tế nêu trên, tại khoản 4, Điều 1 Dự thảo Nghị định Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung lại. Cụ thể:

Người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở; khoản kinh phí này được tính trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Chủ đầu tư phải mở một tài khoản vốn chuyên dùng có kỳ hạn tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua, chủ đầu tư nộp theo quy định.
Chủ đầu tư phải ghi thống nhất tài khoản đã mở theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư ký với khách hàng (bao gồm số tài khoản, tên tài khoản và tên tổ chức tín chức tín dụng nơi mở tài khoản này). Người mua, thuê mua trước khi nhận bàn giao nhà ở phải nộp 2% kinh phí bảo trì theo quy định vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng này. Nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này mà vẫn bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư cho người mua, thuê mua thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí 2% này.

Như vậy, dự thảo mới đã quy đinh chủ đầu tư phải mở môt tài khoản vốn chuyên dùng (tài khoản chỉ dùng vào một mục đích nhất định) thay vì quy định chủ đầu tư được phép mở tài khoản thanh toán như trước đây.

Bên cạnh đó dự thảo mới cũng quy định rõ người mua nhà phải nộp trực tiếp phí bảo trì 2% vào tài khoản này, bãi bỏ quy định nộp cho chủ đầu tư.

Dự thảo được lấy ý kiến kể từ nay đến ngày 20-10-2020. Bạn đọc có thể tham gia góp ý tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm