Đề xuất phí thẩm định hồ sơ cấp GCN: Từ 700.000 đồng

Theo đó, Sở TN&MT đề xuất giữ nguyên mức thu đối với phí thẩm định hồ sơ cấp giấy trong trường hợp giao, cho thuê đất. Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân có đất nhỏ hơn 500 m2 có mức thu tại quận là 50.000 đồng và tại huyện là 25.000 đồng/hồ sơ. Từ hơn 500 m2 có mức thu 500.000 đồng tại quận và 250.000 đồng/hồ sơ tại huyện.

Đối với tổ chức, đất nhỏ hơn 10.000 m2 mức thu là 2 triệu đồng; từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 là 3 triệu đồng, từ 100.000 m2 trở lên là 5 triệu đồng.

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì sẽ không phân chia chi phí thực hiện theo giá trị bất động sản mà tính theo chi phí thực hiện cung cấp dịch vụ.

Mức thu với trường hợp này cụ thể với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kể cả cấp mới và cấp lại đều có mức thu là 700.000 đồng/hồ sơ. Hồ sơ của tổ chức thì cấp mới là 1,3 triệu đồng, cấp lại là 900.000 đồng.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp mới là 820.000 đồng, cấp lại là 800.000 đồng. Với tổ chức là 1,3 triệu đồng, cấp lại là 900.000 đồng.

Nếu chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cấp mới là 950.000 đồng, cấp lại là 900.000 đồng. Với tổ chức lần lượt là 1.650.000 đồng và 1,6 triệu đồng.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.