Đề xuất tra cứu thông tin quy hoạch miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Theo đó, cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch sẽ là điểm đầu mối truy cập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên mạng internet phục vụ công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch.

Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch.

Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch có địa chỉ: vplan.mpi.gov.vn.

Hệ thống tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được quản lý tuân thủ quy định pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật về an ninh mạng.

Ngoài ra, tại Điều 15 của dự thảo Thông tư cũng nêu hai hình thức khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch bao gồm:

- Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở trên cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

- Khai thác thông tin, dữ liệu theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua phiếu yêu cầu (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin, cơ sở dữ liệu yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch gửi phiếu yêu cầu trên cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch phải xuất trình thẻ CCCD hoặc hộ chiếu hoặc CMND; người đại diện cơ quan, tổ chức phải kèm theo giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức.

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu của tổ chức, cá nhân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu thông qua cổng thông tin điện tử hoặc trực tiếp. Việc bàn giao thông tin, dữ liệu về quy hoạch bằng hình thức trực tiếp phải được lập thành biên bản và có xác nhận của bên cung cấp và bên nhận theo quy định.

Lưu ý, những nội dung trên đây mới chỉ là dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến, chưa phải là quy định chính thức.

Bạn đọc có thể góp ý cho dự thảo Thông tư tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm