Đề xuất xây thêm cầu bắc qua sông Tiền

Mục đích xây dựng cây cầu này nhằm giải quyết ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại bến phà Hồng Ngự - Tân Châu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Theo Bộ GTVT, hiện nay UBND tỉnh Đồng Tháp và An Giang đang triển khai đầu tư xây dựng hai bến phà mới thay thế bến phà cũ trên tuyến N1 qua sông Tiền từ huyện Tân Châu sang Hồng Ngự để nâng cao năng lực khai thác, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt.

Việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự để thay thế phà là cần thiết. Tuy nhiên, đây là công trình có quy mô đầu tư, kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, lưu lượng vận tải trên tuyến chưa cao nên giai đoạn trước mắt vẫn duy trì khai thác bằng phà để ưu tiên nguồn lực cho tuyến có nhu cầu vận tải lớn.

“Khi điều kiện nguồn lực cho phép, nhu cầu vận tải tăng cao, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu nối thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” - Bộ GTVT cho hay.