Đến ngày 31-12: Hoàn thành kết nối mạng lưới POS

Yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán thẻ phối hợp triển khai kết nối mạng lưới POS (thiết bị đọc thẻ điện tử, dùng để chấp nhận thẻ thanh toán bằng cách quẹt thẻ đối với thẻ từ hoặc đưa thẻ vào đầu đọc của máy đối với thẻ chip) trên toàn quốc.

NHNN đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ chỉ đạo các chi nhánh trong hệ thống triển khai thực hiện chủ trương của NHNN, đảm bảo hoàn thành kết nối liên thông mạng lưới POS trước ngày 31-12-2011.

Các đơn vị trên cần lập kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật phần mềm cho các máy POS và tiến hành chạy thử kỹ thuật (áp dụng kinh nghiệm triển khai tại ba TP là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng) để đảm bảo sự kết nối liên thông hệ thống POS tại từng địa bàn. NHNN cũng yêu cầu trong thời gian triển khai, tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán thực hiện một số chương trình, cách thức, phương pháp khuyến khích sử dụng thẻ qua POS như khuyến mãi, giảm giá, khấu trừ, tích điểm, cam kết không thu phí…

B.NHƠN