ĐH Luật TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi BLHS 2015

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 được QH thông qua ngày 27-11-2015 và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Tuy nhiên, do có nhiều sai sót nên ngày 29-6-2016, QH đã ra nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành BLHS này. Dự thảo này đang được Ủy Ban thường vụ Quốc hội lấy ý kiến góp ý các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia về luật hình sự và nhân dân.

Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức "Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015" với các mục đích sau:

- Đóng góp những kiến nghị khoa học vào hoạt động xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của BLHS năm 2015 của Quốc hội với tư cách là một trường đào tạo luật trọng điểm.

- Tạo một diễn đàn để các giảng viên, các nhà nghiên cứu luật trong và ngoài trường cùng trao đổi, thảo luận với những người làm công tác thực tiễn về nội dung, kỹ thuật lập pháp của Dự thảo. Kết quả của Hội thảo cũng sẽ góp phần quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy môn luật hình sự ở các cấp bậc giảng dạy của nhà trường.

Nội dung góp góp ý tập trung vào một số quy định trong Phần Chung của BLHS năm 2015 như: quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự; về các giai đoạn thực hiện tội phạm; về trách nhiệm hình sự và hình phạt nói chung và trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội nói riêng; về trách nhiệm hình sự của pháp nhân; và xóa án tích…

Thứ hai, góp ý sửa đổi, bổ sung quy định trong Phần Các tội phạm của BLHS năm 2015 như một số quy định trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người; chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; chương các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính; chương các tội phạm về chức vụ…

Đây là những nội dung quan trọng trong BLHS và đang được Ban soạn thảo lấy ý kiến trong lần sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

Bạn đọc quan tâm có thể tải về file góp ý của các học giả chuyên gia tại địa chỉ https://goo.gl/mlPS3u.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm