Địa phương vào cuộc giúp tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cao

(PLO)- BHXH Việt Nam cho rằng ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó có tỉ lệ bao phủ BHXH, BHYT cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qua 27 năm hình thành và phát triển, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng. Cụ thể ở đây là tỉ lệ bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) không ngừng tăng. Số lượt người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn. Công tác đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân luôn kịp thời, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19…

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và sự nỗ lực của ngành BHXH còn là sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Địa phương có nhiều cách làm hay

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là các giải pháp phát triển BHXH, BHYT phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Các tỉnh cũng chú trọng ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn; tham mưu, đề xuất đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương trình tặng thẻ BHYT cho người dân

Chương trình tặng thẻ BHYT cho người dân. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó, nhiều tỉnh còn thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngoài mức quy định của Nhà nước.

Cụ thể, trong năm 2022, có 13/63 tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện; 57/63 tỉnh hỗ trợ thêm từ 10-30% mức đóng BHYT cho người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 27/63 tỉnh hỗ trợ người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT hộ gia đình với nhiều mức khác nhau (3%, 10%, 15%, 20%-70%).

24/63 tỉnh hỗ trợ người thuộc hộ nghèo đa chiều tham gia BHYT với nhiều mức khác nhau; 28/63 tỉnh hỗ trợ thêm cho đối tượng học sinh sinh viên tham gia BHYT theo nhiều mức (3%, 5%, 10%-30%); 19/63 tỉnh hỗ trợ người tham gia BHYT hộ gia đình với mức từ 20-30%. Ngoài ra, một số tỉnh khác còn có chính sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT là người cao tuổi (dưới 80 tuổi), người thu gom rác…

Độ bao phủ bảo hiểm ngày càng mở rộng

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Theo đó, diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 2,3 triệu người năm 1995 lên trên 16,5 triệu người vào năm 2021 (gấp 7,2 lần).

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 6.000 người năm 2008 lên 1,45 triệu người vào năm 2021 (gấp 241,7 lần). Số người tham gia BHTN tăng từ gần 6 triệu người năm 2009 lên 13,4 triệu người vào năm 2021 (gấp 2,24 lần). Số người tham gia BHYT tăng từ 7,1 triệu người năm 1995 lên 88,8 triệu người vào năm 2021 (gấp 12,5 lần), đạt tỉ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua, với tinh thần triển khai quyết liệt, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ BHTN cho NLĐ và người sử dụng lao động, với tổng chi phí trên 47,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ. Thành tích này có sự đóng góp quan trọng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả tích cực. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước.

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu về BHXH, BHYT toàn dân đã được đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, thời gian tới, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Từ đó góp phần củng cố, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận cao của xã hội trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm