'Điểm mặt' nhiều thiếu sót tại dự án Sâm Ngọc Linh

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây đã ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Đáng chú ý, TTCP đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót tại dự án Sâm Ngọc Linh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; công tác lập, thẩm tra, tổ chức quản lý dự án…

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án Sâm Ngọc Linh. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, TTCP cho rằng công tác lập thẩm tra dự án có nhiều sai sót như số liệu phản ánh còn chưa thống nhất (cây giống), chưa tính toán kỹ tính khả thi dẫn đến phải điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án.

Việc xác định cây giống là thiết bị chưa phù hợp, dẫn đến dự án được duyệt thiếu chi phí cho hoạt động trồng và chăm sóc cây, gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, dự toán dự án lập cho nội dung chi phí quản lý dự án chưa tính toán kỹ đến đặc thù của dự án, dẫn đến không lập theo phương án xây dựng dự toán chi cụ thể mà xác định theo tỷ lệ, gây khó khăn khi thực hiện và phải xin điều chỉnh.

Thời gian thực hiện dự án bị kéo dài; Ban Quản lý dự án có sự thay đổi về nhân sự nhiều lần, gây khó khăn trong quá trình quản lý dự án. Cùng với đó, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với dự án là chưa đúng quy định.

Đặc biệt, TTCP khẳng định Bộ KH&CN phê duyệt mua ô tô chưa đúng với quyết định 61/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 59/2007 của Thủ tướng về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Về xử lý kinh tế, TTCP cho biết tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán là hơn 32 tỉ đồng, cụ thể giai đoạn 2013-2017 là 25,7 tỉ đồng (đã xử lý 24,4 tỉ, còn phải xử lý tiếp 1,3 tỉ). Cơ quan này cũng yêu cầu xử lý số tiền 6,3 tỉ đồng, trong đó loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán công trình, dự án là 5,6 tỉ, xử lý khác là 680 triệu đồng.

Cùng với đó, Bộ KH&CN tiếp tục xử lý số tiền sai phạm mà kiểm toán nhà nước kiến nghị thực hiện qua kiểm toán tài chính, tài sản năm 2016 là 1,3 tỉ đồng, chỉ đạo chủ đầu tư cá dự án được thanh tra xử lý số tiền hơn 6,3 tỉ đồng.

Trong đó, đối với dự án Sâm Ngọc Linh, TTCP yêu cầu chủ đầu tư giải trình cụ thể từng khoản chi, căn cứ tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật xử lý số tiền chi quản lý dự án tăng so với dự toán dự án được duyệt là trên 680 triệu đồng.

TTCP còn yêu cầu Bộ KH&CN và các chủ đầu tư dự án tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm