Điểm mới trong sát hạch, đào tạo lái xe ô tô từ tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Theo Thông tư 04/2022 của Bộ GTVT, thời gian học viên học thực hành trên đường tăng lên từ ngày 15-6 tới. 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 04/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6 tới.

Thông tư 04/2022 đặt ra nhiều quy định mới trong chương trình đào tạo lái xe ô tô.

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022, thời gian đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới được quy định mới như sau:

- Đối với hạng B1 (học xe số tự động): Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

- Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

- Đối với hạng C: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Tuy Thông tư 04/2022 có nhiều thay đổi về thời gian trong từng nội dung nhưng tổng số giờ trong một khóa đào tạo vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành.

Thông tư 04/2022 cũng quy định, cơ sở đào tạo, sát hạch phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1).

Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe.