Điểm mới về phạt nguội vi phạm giao thông từ tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thông tư 15/2022 đưa ra nhiều quy định mới về thủ tục xử lý vi phạm giao thông chịu phạt nguội. 

Bộ Công an vừa ban hành Thông Tư 15/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 65/2020 quy định về trình tự tuần tra, kiểm sát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Thông tư 15/2022 có hiệu lực từ 21-5 tới

PLO gởi đến bạn đọc ba điểm mới trong quy định phạt nguội tại Thông tư 15/2022.

Xử lý vi phạm tại công an nơi cư trú

Hiện, Thông tư 65/2020, sau khi xác minh được người vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Trong trường hợp người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết thì mới gửi thông thông báo đến công an xã nơi người đó cư trú.

Tuy nhiên, Thông tư 15/2022 đã quy định mới, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Khi người vi phạm đến làm việc thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022 cũng quy định, khi phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT mà không dừng được phương tiện để xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm.

Trường hợp người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm, kết quả phạt nguội sẽ được xử lý như sau:

- Chuyển kết quả đến công an xã nơi người vi phạm cư trú: Nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng công an cấp xã.

- Chuyển kết quả đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú: Nếu vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã nhưng công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

Tăng thời hạn gởi thông báo cảnh báo đăng kiểm

Khoản 3 Điều 19 Thông tư 65/2020 quy định, đối với phương tiện vi phạm là ô tô, trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến trụ sở CSGT thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa ô tô vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Thông tư 15/2022 đã quy định lại về quy định trên. Theo đó, thời hạn gởi thông báo cảnh bảo đăng kiểm sẽ được kéo dài thành 20 ngày nhưng tính theo ngày thông thường, không phải ngày làm việc.

Nộp phạt online

Hiện nay, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt thông qua các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản (có ghi trong quyết định xử phạt).

- Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Nộp phạt trực tiếp cho cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

- Nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích.

Với quy định mới tại Thông tư 15/2022, người vi phạm sẽ có thêm một cách để nộp phạt vi phạm giao thông đó là truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.