Từ khóa:

#Diễm my 9x
Tìm thấy 54 kết quả
'Có lụt mới gặp được Trường Giang'

'Có lụt mới gặp được Trường Giang'

(PLO)- Không phải đoàn nghệ sĩ đầu tiên đến với miền Trung, nhưng đoàn 7 nghệ sĩ đồng hành cùng với báo Pháp Luật TP.HCM trong chương trình hướng về miền Trung làm người dân được ấm lòng.