Diễn biến mới vụ luật sư bỗng dưng bị xóa tên

Ngày 7-5, luật sư (LS) Phan Bạch Mai, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, xác nhận ông vừa ký công văn tiếp tục đề nghị Đoàn LS TP.HCM thu hồi, hủy bỏ nội dung quyết định kỷ luật xóa tên LS khỏi danh sách đoàn LS đối với LS Ngô Minh Thành, Trưởng Văn phòng LS Minh Thanh và cộng sự, thành viên Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa.

Luật sư Ngô Minh Thành khiếu nại quyết định xóa tên mình khỏi đoàn luật sư. Ảnh: TẤN LỘC

Theo LS Phan Bạch Mai, trước đó, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị ban chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM sớm thu hồi, hủy bỏ nội dung quyết định kỷ luật xóa tên LS khỏi danh sách đoàn LS đối với LS Thành. Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa còn đề nghị Đoàn LS TP.HCM có văn bản kiến nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam thu hồi, hủy bỏ phần nội dung quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề LS, thẻ LS đối với LS Thành.

Mới đây, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa nhận được công văn của Đoàn LS TP.HCM liên quan đến việc xóa tên LS Thành. Theo đó, Đoàn LS TP.HCM cho rằng LS Thành đã được đoàn LS cấp thẻ LS và đã được ghi tên vào danh sách LS của đoàn. Trong khi thực tế LS Thành đã gia nhập Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa và đã được Liên đoàn LS Việt Nam cấp thẻ LS. Do đó, Đoàn LS TP.HCM phải xóa tên ông Thành khỏi danh sách LS của đoàn mà không thể thu hồi, hủy bỏ quyết định xóa tên LS Thành theo đề nghị của Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa. Bởi lẽ, nếu như vậy, LS Thành sẽ có tên trong danh sách ở cả hai đoàn LS và việc ghi tên LS Thành trong danh sách Đoàn LS TP.HCM là ảo, không đúng theo quy định và thực tế hành nghề của LS Thành. Đoàn LS TP.HCM cho rằng việc xóa tên LS Thành bằng quyết định của ban chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM là đúng với quy định pháp luật.

Trong khi đó, trong công văn phúc đáp, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc xóa tên LS Thành rõ ràng là không đúng với quy định pháp luật vì không đúng thẩm quyền, không có căn cứ về nội dung vi phạm. Bởi LS Thành chưa một ngày là thành viên của Đoàn LS TP.HCM, mà là thành viên của Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa suốt từ năm 2009 đến nay và đã đóng phí thành viên đầy đủ theo quy định.

Theo Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, Đoàn LS TP.HCM viện dẫn Thông tư số 02/2002 để cho rằng việc cấp thẻ LS cho LS Thành là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, ban chủ nhiệm Đoàn LS Khánh Hòa cho rằng viện dẫn nói trên của ban chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM là không có căn cứ, vì tại thời điểm LS Thành được cấp chứng chỉ hành nghề LS vào tháng 9-2009 đã có Luật LS năm 2006. Do đó, những quy định trước đó trái với Luật LS năm 2006 đều không còn giá trị.

LS Phan Bạch Mai viện dẫn Điều 20 của Luật LS năm 2006 quy định cụ thể về gia nhập đoàn LS. Theo đó, một người đã có chứng chỉ hành nghề LS muốn trở thành LS phải có đơn xin gia nhập một đoàn LS kèm theo hồ sơ. Trên cơ sở đó, ban chủ nhiệm xem xét có chấp nhận cho gia nhập hay không. Trong khi đó, LS Thành không hề có đơn xin gia nhập vào Đoàn LS TP.HCM. Đoàn LS Khánh Hòa cho rằng việc Đoàn LS TP.HCM tự cấp thẻ LS cho LS Thành và tự coi LS Thành là thành viên của đoàn mình rồi ra quyết định xóa tên là trái với quy định của Luật LS năm 2006.

Đoàn LS Khánh Hòa cũng tiếp tục đề nghị Đoàn LS TP.HCM có văn bản kiến nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam thu hồi, hủy bỏ phần nội dung quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề LS, thẻ LS đối với LS Thành.

Cùng thời điểm, LS Ngô Minh Thành cũng tiếp tục có đơn kiến nghị giải quyết khiếu nại gửi Đoàn LS TP.HCM. Ông Thành đề nghị ban chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM công khai xin lỗi vì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền hành nghề hợp pháp của ông.

Như PLO đã phản ánh, giữa tháng 4-2020, Đoàn LS Khánh Hòa nhận được quyết định của bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đối với LS Thành. Tiếp đó, đoàn lại nhận được quyết định của Liên đoàn LS Việt Nam về việc thu hồi thẻ LS của LS Thành.
Theo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), trước khi có các quyết định nêu trên thì từ năm 2016, Đoàn LS TP.HCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách LS của đoàn này với LS Thành vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm. Đoàn LS TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam thu hồi chứng chỉ hành nghề LS, thẻ LS đối với các LS bị xóa tên, trong đó có LS Thành. Trong khi đó, LS Thành là thành viên Đoàn LS Khánh Hòa từ tháng 12-2009, không có thời gian nào là thành viên Đoàn LS TP.HCM.

Sau khi LS Thành khiếu nại và Đoàn LS Khánh Hòa có công văn cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh LS Thành đã gia nhập Đoàn LS tỉnh này từ năm 2009 và hành nghề LS hợp pháp đến nay, Đoàn LS TP.HCM đã đề nghị Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại, hủy bỏ phần quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề LS Thành.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm