Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới

Dưới đây là một số ghi nhận của PV:

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 1
Tuyến đường 400 đã được Sở GTVT lắp đặt dải phân cách. 

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 2
Các biển hướng dẫn đi về Bến xe miền Đông (BXMĐ) mới đã được thành lập.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 3
Điểm tập kết xe container trên đường số 13 bị xuống cấp.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 4
Một bảng chỉ dẫn trên đường số 13.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 5
Các rào chắn xung quanh bến xe được dựng lên.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 6
Công trình hầm chui, cầu vượt phía trước bến xe đang thi công.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 7
Một hướng khác của công trình hầm chui.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 8
Diện mạo BXMĐ mới đã được hoàn thiện.

Diện mạo mới nhất của Bến xe miền Đông mới ảnh 9
Các hạng mục xung quanh bến xe gần như đã hoàn chỉnh.