Báo cáo mới nhất về Bến xe Miền Đông mới

Theo Sở GTVT, hiện nay cơ bản Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới tại phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức phục vụ vận tải hành khách đường bộ.

Tuy nhiên, để đưa BXMĐ mới vào hoạt động phù hợp theo quy định hiện hành thì các thủ tục pháp lý liên quan cần đảm bảo. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của UBND TP và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở GTVT đề xuất một số ý kiến liên quan về vấn đề này.

Dự án BXMĐ mới đã nhiều lần lỡ hẹn vì nhiều nguyên nhân.

Dự án BXMĐ mới đã nhiều lần lỡ hẹn vì nhiều nguyên nhân. Ảnh: TN

Cụ thể, Sở đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất TP sớm xem xét, thẩm định nội dung đề xuất của Sở TN&MT về xác định phương án giá đất để tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng BXMĐ mới.

Sở GTVT cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét, hỗ trợ hướng dẫn Tổng Công ty cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (Samco-chủ đầu tư bến xe) để sớm có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, Samco cần chủ động phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất TP, các sở ngành có chức năng liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để kịp thời đưa BXMĐ mới vào khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Trước đó, ngày 15-4, UBND TP đã có công văn chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Samco về việc cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại dự án BXMĐ mới.

Theo đó, Sở TN&MT cũng đã có công văn trình hội đồng thẩm định giá đất TP xem xét, thẩm định. Sau khi có đơn giá thuê đất, Sở sẽ ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Samco theo quy định.

 

Công trình BXMĐ mới đã được Thành ủy TP và UBND TP chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành dự án trong năm 2017.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đầu tư xây dựng BXMĐ mới do một số nguyên nhân nên bị chậm tiến độ. Năm 2020, BXMĐ mới đã đươc Sở GTVT đưa vào dự án trọng điểm của TP, cần sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 2 nhằm góp phần cải thiện tình hình giao thông ở khu vực trung tâm TP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm