Điện, than, dầu khí đạt doanh thu lớn

Tính chung quý I, EVN có doanh thu bán điện đạt 42.836 tỉ đồng, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, EVN trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư nguồn điện 3.901 tỉ đồng, đạt 11,79% kế hoạch của năm.

Đối với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết tổng doanh thu toàn quý I ước 26.075 tỉ đồng, đạt 24,7% kế hoạch năm và bằng 108,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng doanh thu tháng 3 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 57.961,777 tỉ đồng, cả ba tháng là hơn 150.000 tỉ đồng, bằng 22,57% kế hoạch năm 2014.

TRÀ PHƯƠNG