Điều chỉnh, bổ sung giá đất 224 tuyến đường tại TP.HCM

Theo tờ trình, Bảng giá các loại đất năm 2012 về cơ bản vẫn giữ nguyên theo bảng giá năm 2011, chỉ bổ sung hoặc điều chỉnh cục bộ một số tuyến đường, đoạn đường được nâng cấp, mới hoàn thành hoặc mới được đặt tên. Cụ thể, có 176 tuyến đường, đoạn đường bổ sung giá; 48 tuyến đường, đoạn đường điều chỉnh giá.

Ngoài ra, bảng giá đất ở đô thị và nông thôn vẫn được đề nghị với khung cao nhất là 81 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 100.000 đồng/m2. Bảng giá đất nông nghiệp năm 2011 đã điều chỉnh hết giới hạn cho phép do đó Bảng giá đất nông nghiệp năm 2012 giữ nguyên mức giá đất như năm 2011.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm