Điều chỉnh giao thông trên đường Lê Duẩn

Nhằm thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em với chủ để “Giữ trọn ước mơ", Sở GTVT thông báo: Kể từ 22 giờ 25-9 đến 10 giờ ngày 27-9 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến đường Phạm Ngọc Thạch).

Lộ trình thay thế:

Lộ trình 1: đường Lê Duẩn → Alexandre de Rhodes → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 2: đường Lê Duẩn → đường Công xã Paris → đường Pasteur → đường Lê Duẩn hoặc đường Lê Duẩn đường Công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đồng thời, kể từ 22 giờ ngày 26-9 đến 10 giờ ngày 27-9 Sở GTVT sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Lộ trình 1: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Alexandre de Rhodes → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàn Thuyên → đường Phạm Ngọc Thạch – đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: đường Phạm Ngọc Thạch → đường Hàn Thuyên → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn → đường Alexandre de Rhodes → đường Công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.