Đình chỉ chức danh ba đăng kiểm viên

Theo đó, ông Nhựt bị đình chỉ chức danh do chưa hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định và kết quả kiểm định trong dây chuyền mà mình phụ trách, vi phạm phạm khoản 2 Điều 4 Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT. 

Đình chỉ chức danh ba đăng kiểm viên  ảnh 1

 Kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4702D - Đắk Lắk

Các ông Tuấn, Quang vi phạm khoản 3 Điều 9 Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT, không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới. Trong thời gian bị đình chỉ, cả ba ông Nhựt, Tuấn, Quang không được kiểm tra, ký hồ sơ xác nhận kiểm định xe cơ giới. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đình chỉ hoạt động kiểm định đối với một dây chuyền kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4702D - Đắk Lắk trong vòng một tháng do không đủ điều kiện hoạt động vì có đăng kiểm viên sai phạm. Cục Đăng kiểm yêu cầu sau khi hết thời hạn bị đình chỉ, trung tâm đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép hoạt động trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét, quyết định.