Đình chỉ thi bằng lái 5 năm nếu mang điện thoại vào phòng thi

Cụ thể, các trung tâm sát hạch GPLX phải đảm bảo học viên không được mang điện thoại di động, các thiết bị viễn thông vào phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sa hình. Trường hợp học viên cố tình sử dụng các thiết bị này, trung tâm phải lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch và không cho phép học viên tham dự sát hạch trong thời gian năm năm theo quy định.

Đối với thi lý thuyết lấy GPLX hạng A1 (cho mô tô từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3), quy định mới đòi hỏi các trung tâm phải thường xuyên đảo đề thi trắc nghiệm lý thuyết trên giấy sát hạch để tránh trường hợp “học tủ”. 

Cùng đó, trước tình hình nhiều người nước ngoài và Việt kiều về nước làm việc, Tổng cục yêu cầu siết chặt quản lý việc cấp đổi GPLX nhằm ngăn chặn việc sử dụng GPLX không hợp lệ ở nước ngoài để đổi sang GPLX Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm