Quy định mới về định giá tài sản

Quy định mới về định giá tài sản

(PLO)- Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu định giá tài sản và tài liệu chứng minh có thay đổi giá, chấp hành viên phải định giá.
Quyết kê biên đất dù chưa rõ ý tòa

Quyết kê biên đất dù chưa rõ ý tòa

(PL)- Bản án có một đoạn khó hiểu nhưng thi hành án không làm văn bản hỏi tòa mà tự xác định là tài sản riêng của người phải thi hành án.