DN vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị nêu tên

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công bố tên, địa chỉ trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn công bố là 30 ngày.

Người tiêu dùng muốn yêu cầu bảo vệ cần cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; thông tin về tổ chức xã hội hoặc người tiêu dùng yêu cầu; nội dung vụ việc; các yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tài liệu, chứng cứ kèm theo. Nơi tiếp nhận thông tin giải quyết là các đơn vị thuộc ngành công thương cấp huyện trở lên.

TRÀ PHƯƠNG

Khám phá khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore

Khám phá khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore

(PLO)- Gardens by the Bay là khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore với diện tích 101 ha. Do diện tích tự nhiên của cả Singapore chỉ tương đương với huyện Cần Giờ của TP.HCM, nên khu vườn được coi là lá phổi xanh quý giá của quốc đảo này.