DN vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị nêu tên

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công bố tên, địa chỉ trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn công bố là 30 ngày.

Người tiêu dùng muốn yêu cầu bảo vệ cần cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; thông tin về tổ chức xã hội hoặc người tiêu dùng yêu cầu; nội dung vụ việc; các yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tài liệu, chứng cứ kèm theo. Nơi tiếp nhận thông tin giải quyết là các đơn vị thuộc ngành công thương cấp huyện trở lên.

TRÀ PHƯƠNG

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.